Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Stemmerett for 16-åringer

Stemmerett for 16-åringar

Elena går siste året på ungdomsskolen i Risvik. Hun er leder i ungdomsrådet, og er fornøyd med ordfører Marcela sin oppfølging av arbeidet deres. Det er likevel vanskelig å nå gjennom med forslagene fra ungdomsrådet. De har meninger om både helsetjenester, kulturtilbud, behovet for flere sommerjobber og behovet for bedre kollektivtilbud. ​

Ungdomsrådet ser at kommunestyret og fylkestinget  behandler mange saker som angår dem, men som de ikke får være med å påvirke. Mye blir bestemt gjennom valg til kommunestyrer og fylkesting. Disse valgene får ikke Elena og ungdomsrådet delta på.

Vi foreslår

  • Stortinget vedtar stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg
  • Distriktsungdom må ha mulighet til å påvirke utvikling av egen kommune og egne fremtidsmuligheter
  • De politiske partiene programfester stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg
  • Ungdom under 20 år skal gjennom nominasjon til valglister sikres fast plass i kommune- og fylkesting