Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Statsråd for bærekraft

Statsråd for bærekraft

Kaja, 27 år, bor i Ytterberg som er et lokalsamfunn på Vestlandet. Hun bor på et småbruk og driver en turistvirksomhet sammen med to andre unge personer. De tilbyr guiding til turister og næringen vokser.

Kaja er bekymret for konsekvensene av klimaendringene, og mener at tiltakene er for svake. Norge har forpliktet seg til å oppfylle FN sine bærekraftsmål, og Kaja er innstilt på å bidra i arbeidet for å sikre fremtiden for kommende generasjoner. Der hun bor er det oftere flom, fiskeartene forsvinner, og nok snø til å gå på ski har det ikke vært på mange år.

Hun etterlyser en offentlig debatt hvor ansvarlig vekst, forvaltning av natur, bevaring av kulturarv og lokal medvirkning står i sentrum. Hun ser behovet for at arbeidet koordineres og vurderes helhetlig. ​

Vi foreslår

  • Regjeringen gir ansvaret for å koordinere det nasjonale arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 til en egen statsråd.
  • For å koordinere det lokale og regionale arbeidet skal det være bærekraftskoordinatorer. De kan være ansatt i kommunen, eller gjennom et interkommunalt samarbeid.
  • For at kommunene skal prioritere ressurser til bærekraftskoordinatorer må Stortinget bevilge øremerkede midler i 10 år.