Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Skolen i lokalsamfunnet = lokalsamfunnet i skolen

Skulen i lokalsamfunnet

9. klasse lærer om medbestemmelse og lokaldemokrati i samfunnsfagtimen. I løpet av timen kommer spørsmålet: «hvor kan vi som ungdom komme med innspill til og påvirke kommunen?». De har lenge diskutert at de savner et sted å møtes etter skoletid, en ungdomsklubb. ​

Klassen har et elevråd og kommunen et ungdomsråd. Likevel er det ikke alltid like enkelt å få lokalpolitikerne i tale, slik at de kan få lagt fram sine argumenter for hvorfor ungdomsklubb bør prioriteres.

Vi foreslår

  • Temaet medbestemmelse i lokaldemokrati forsterkes i læreplanen for 1. til 10. klassetrinn. Skolen synliggjør de unge sine muligheter i lokaldemokratiet.
  • Alle kommuner har ungdomskoordinatorer som tilrettelegger for samarbeid med kommune, fylkeskommune og ungdommen. Koordinator tilrettelegger også for arbeidet i ungdomsrådet.
  • Ungdom må ha mulighet til å mene noe om all samfunnsutvikling.
  • Kommunenes sentralforbund (KS) tar ungdomsmedvirkning inn i folkevalgtprogrammet.