Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel. Nederst på siden kan du si hva du mener om forslagene.

Regionale jobbkoordinatorer

Regionale jobbkoordinatorar

Kristian er 24 år, og er utdannet elektroingeniør. Han ønsker å bosette seg i regionen han er oppvokst i. Koronapandemien har ført til at mange unge og nyutdannede sliter med å få seg jobb. Kristian får støtte fra NAV, uten at det hjelper ham med å finne ut av hva han vil arbeide med. Kristian føler at det er belastende å fortelle folk at han får hjelp av NAV. Han savner et fellesskap, trygghet, arbeidspraksis og penger på kontoen som gjør at livet er verdt å leve.

Vi foreslår

  • Ungjobb etableres som en egen underliggende etat til NAV, og er et tilbud til ungdom i aldersgruppen 15 til 25 år
  • Regionale jobbkoordinatorer arbeider i Ungjobb, og de har kontor sammen med næringsapparatet
  • Regionale jobbkoordinatorer skal arbeide med å koble ungdom til lokalt næringsliv og tilby sommerjobb, deltidsjobb, praksisplass og fast heltidsjobb
  • Regionalt næringsliv og offentlige institusjoner må gå sammen og etablere regionale trainee-ordninger

Hva mener du om forslagene?