Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Regionale jobbkoordinatorer

Regionale jobbkoordinatorar

Kristian er 24 år, og er utdannet elektroingeniør. Han ønsker å bosette seg i regionen han er oppvokst i. Koronapandemien har ført til at mange unge og nyutdannede sliter med å få seg jobb. Kristian får støtte fra NAV, uten at det hjelper ham med å finne ut av hva han vil arbeide med. Kristian føler at det er belastende å fortelle folk at han får hjelp av NAV. Han savner et fellesskap, trygghet, arbeidspraksis og penger på kontoen som gjør at livet er verdt å leve.

Vi foreslår

  • Ungjobb etableres som en egen underliggende etat til NAV, og er et tilbud til ungdom i aldersgruppen 15 til 25 år.
  • Regionale jobbkoordinatorer arbeider i Ungjobb, og de har kontor sammen med næringsapparatet.
  • Regionale jobbkoordinatorer skal arbeide med å koble ungdom til lokalt næringsliv og tilby sommerjobb, deltidsjobb, praksisplass og fast heltidsjobb.
  • Regionalt næringsliv og offentlige institusjoner må gå sammen og etablere regionale trainee-ordninger.