Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Økonomiske virkemidler

Økonomiske virkemidler

Maja, 24 år, har startet på siste året på lærerutdanning ved Nord universitet sin avdeling i Levanger. Hun har begynt å tenke på livet etter studiene og hvilke jobbmuligheter hun har. Hun kommer fra Berlevåg kommune i Troms og Finnmark, et sted tankene ofte går til. Maja vurderer å flytte tilbake, men vet ikke om kompetansen hennes er etterspurt i kommunen. I tillegg har hun hørt at det er utfordrende å finne seg bolig der. ​

I løpet av studietiden har hun fått flere ideer til å utvikle nye læringsverktøy for barn med lærevansker, men er usikker på hvilke muligheter hun har til å jobbe videre med ideene sine i hjemkommunen.

Vi foreslår

  • Det må være støtteordninger til reduksjon av studielån, unge gründere og bedrifter som tar inn ungdommer på sommerjobb og praksisplass.
  • Distriktsungdom fra hele landet skal bidra i utformingen av støtteordningene.
  • Investeringsfond som bidrar med kapital til unge etablerere.
  • Ungt entreprenørskap skal styrkes som faglig tilbud på videregående skoler i distriktene.
  • Distriktskommuner har Ungbo sammen med Husbanken og lokale banker. De skal gjøre finansieringsordninger kjent for førstegangsetablerere.