Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel. Nederst på siden kan du si hva du mener om forslagene.

Økonomiske virkemidler

Økonomiske virkemidler

Maja, 24 år, har startet på siste året på lærerutdanning ved Nord universitet sin avdeling i Levanger. Hun har begynt å tenke på livet etter studiene og hvilke jobbmuligheter hun har. Hun kommer fra Berlevåg kommune i Troms og Finnmark, et sted tankene ofte går til. Maja vurderer å flytte tilbake, men vet ikke om kompetansen hennes er etterspurt i kommunen. I tillegg har hun hørt at det er utfordrende å finne seg bolig der. ​

I løpet av studietiden har hun fått flere ideer til å utvikle nye læringsverktøy for barn med lærevansker, men er usikker på hvilke muligheter hun har til å jobbe videre med ideene sine i hjemkommunen.

Vi foreslår

  • Det må være støtteordninger til reduksjon av studielån, unge gründere og bedrifter som tar inn ungdommer på sommerjobb og praksisplass
  • Distriktsungdom fra hele landet skal bidra i utformingen av støtteordningene
  • Investeringsfond som bidrar med kapital til unge etablerere
  • Ungt entreprenørskap skal styrkes som faglig tilbud på videregående skoler i distriktene
  • Distriktskommuner har Ungbo sammen med Husbanken og lokale banker. De skal gjøre finansieringsordninger kjent for førstegangsetablerere

Hva mener du om forslagene?