Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel. Nederst på siden kan du si hva du mener om forslagene.

Nærhet til naturen gjør distriktene attraktive

Konsekvensutgreiing

Ante, 30 år, har etter endt utdanning ved Universitet i Tromsø, flyttet tilbake til hjembygda Å for å ta over hjemgården med 20 melkekyr. Han er opptatt av bærekraftig matproduksjon, og at det skal produseres mat i hele landet. Det kan bidra til økt selvforsyning. Han ser også muligheter i å bruke naturen for videre næringsutvikling. Ante bruker all fritid til å få frisk luft i naturen.

I regionen er det store planer for vindkraftutbygging og nye vegtraseer. Som grunneier blir Ante invitert til møter med flere regionale og lokale myndigheter. Han opplever at de ønsker å få igjennom sine planer uten at lokale verdier blir verdsatt og vurdert. Utbyggingene vil endre lokalsamfunnet for all tid, men ingen vil diskutere de langsiktige konsekvensene.

Vi foreslår

  • Til alle utbyggingssaker skal det være en konsekvensvurdering. Disse må i større grad vurdere og verdsette konsekvensene for fremtidens generasjoner
  • Nærhet til naturen må få større betydning i arbeidet med lokal samfunnsutvikling hvor det tas hensyn til rekreasjon, bosetting og næring
  • For å sikre selvforsyningen må kommunene vedta nullvisjon for nedbygging av matjord

Hva mener du om forslagene