Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Nærhet til naturen gjør distriktene attraktive

Konsekvensutgreiing

Ante, 30 år, har etter endt utdanning ved Universitet i Tromsø, flyttet tilbake til hjembygda Å for å ta over hjemgården med 20 melkekyr. Han er opptatt av bærekraftig matproduksjon, og at det skal produseres mat i hele landet. Det kan bidra til økt selvforsyning. Han ser også muligheter i å bruke naturen for videre næringsutvikling. Ante bruker all fritid til å få frisk luft i naturen.

I regionen er det store planer for vindkraftutbygging og nye vegtraseer. Som grunneier blir Ante invitert til møter med flere regionale og lokale myndigheter. Han opplever at de ønsker å få igjennom sine planer uten at lokale verdier blir verdsatt og vurdert. Utbyggingene vil endre lokalsamfunnet for all tid, men ingen vil diskutere de langsiktige konsekvensene.

Vi foreslår

  • Til alle utbyggingssaker skal det være en konsekvensvurdering. Disse må i større grad vurdere og verdsette konsekvensene for fremtidens generasjoner.
  • Nærhet til naturen må få større betydning i arbeidet med lokal samfunnsutvikling hvor det tas hensyn til rekreasjon, bosetting og næring.
  • For å sikre selvforsyningen må kommunene vedta nullvisjon for nedbygging av matjord.