Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel. Nederst på siden kan du si hva du mener om forslagene.

Kort vei til psykisk helsehjelp

Kort veg til psykisk helsehjelp

Karl er 14 år og elev på en ungdomsskole i en distriktskommune. I dag har han en dårlig dag, og har over en lengre periode følt seg nedstemt og savner en person å snakke med. I går hadde han tenkt å banke på døren til helsesykepleieren som er på skolen en dag i uken, men det ble for skummelt. Nå må han vente til neste uke. Karl vet at på større steder er det helsesykepleier på skolen flere dager i uken, noe han savner på sin skole.

Vi foreslår

  • Alle elever må ha daglig tilgang til lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp
  • På alle ungdomsskoler og videregående skoler skal det være en åpen dør for hjelp alle dager
  • Det utvikles en digital helhetsløsning med nettsted, chat, bestille tile for avtale, app og lignende
  • Stortinget endrer kommunehelseloven slik at trygghet for ungdom er en del av beredskapen og krisestaben i distriktene

Hva mener du om forslagene?