Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Kort vei til psykisk helsehjelp

Kort veg til psykisk helsehjelp

Karl er 14 år og elev på en ungdomsskole i en distriktskommune. I dag har han en dårlig dag, og har over en lengre periode følt seg nedstemt og savner en person å snakke med. I går hadde han tenkt å banke på døren til helsesykepleieren som er på skolen en dag i uken, men det ble for skummelt. Nå må han vente til neste uke. Karl vet at på større steder er det helsesykepleier på skolen flere dager i uken, noe han savner på sin skole.

Vi foreslår

  • Alle elever må ha daglig tilgang til lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp.
  • På alle ungdomsskoler og videregående skoler skal det være en åpen dør for hjelp alle dager.
  • Det utvikles en digital helhetsløsning med nettsted, chat, bestille tile for avtale, app og lignende.
  • Stortinget endrer kommunehelseloven slik at trygghet for ungdom er en del av beredskapen og krisestaben i distriktene.