Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Kontorfellesskap

Kontorfellesskap

Hadia og Petter er et ungt par som har studert i Oslo. Petter etablerte sin egen gründervirksomhet i løpet av studietiden, mens Hadia fikk en stipendiatstilling. Når de er hjemme på juleferie i hjemkommunen til Petter snakker de om hvilke muligheter de har for å flytte dit. I kommunen er det ingen kontorer til leie. De er redde for at de blir sittende mye alene å arbeide og ikke får være del av et større, nytenkende fagmiljø. De vet at det er flere gründere i kommunen og kjenner flere som vurderer flytting og har noen av de samme bekymringene. Dessuten har hjemkommunen mange hytter og fritidseiendommer.

Vi foreslår

  • Fagmiljø og jobbfellesskap for unge som etablerer seg eller som tar med seg jobben sin til distriktene.
  • Offentlig forvaltning vedtar ny personalpolitikk slik at det aktivt legges til rette for fjernarbeid. Det skal synliggjøres i alle stillingsannonser.
  • Det finnes egne økonomiske virkemidler til etablering av kontorfellesskap.
  • Kontorfellesskapene må ha høyhastighetsinternett, og planlegges med fleksible løsninger.