Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel. Nederst på siden kan du si hva du mener om forslagene.

Kontorfellesskap

Kontorfellesskap

Hadia og Petter er et ungt par som har studert i Oslo. Petter etablerte sin egen gründervirksomhet i løpet av studietiden, mens Hadia fikk en stipendiatstilling. Når de er hjemme på juleferie i hjemkommunen til Petter snakker de om hvilke muligheter de har for å flytte dit. I kommunen er det ingen kontorer til leie. De er redde for at de blir sittende mye alene å arbeide og ikke får være del av et større, nytenkende fagmiljø. De vet at det er flere gründere i kommunen og kjenner flere som vurderer flytting og har noen av de samme bekymringene. Dessuten har hjemkommunen mange hytter og fritidseiendommer.

Vi foreslår

  • Fagmiljø og jobbfellesskap for unge som etablerer seg eller som tar med seg jobben sin til distriktene
  • Offentlig forvaltning vedtar ny personalpolitikk slik at det aktivt legges til rette for fjernarbeid. Det skal synliggjøres i alle stillingsannonser
  • Det finnes egne økonomiske virkemidler til etablering av kontorfellesskap
  • Kontorfellesskapene må ha høyhastighetsinternett, og planlegges med fleksible løsninger

Hva mener du om forslagene?