Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Høyhastighetsnett til alle

Statleg styrt 5G-nett


Robert på 25 år har flyttet til Lauvås kommune og jobber som rådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette er mulig etter beslutningen om at offentlig ansatte kan velge arbeidssted selv. Han kombinerer yrket som rådgiver med å være sauebonde. ​

Til vanlig sitter han i et felleskontor i kommunesenteret. I travle perioder som sauebonde forsøker han å arbeide hjemmefra, men dette er utfordrende fordi bygda har dårlig bredbåndsdekning. Selv om dagens teknologi gjør det mulig å jobbe og bo hvor som helst, er det liten vilje til å bygge ut høyhastighetsnett i de gjenstående områdene. Robert har venner som ønsker å flytte til hjemstedet, men som kvier seg for det i fall de ikke kan jobbe hjemmefra.

Vi foreslår

  • Alle må ha tilgang til stabilt høyhastighetsnett med kapasitet til å kunne jobbe hjemmefra, skoleplattformer og tilgang til digitaliserte offentlige tjenester
  • Høyhastighetsnett må anses som grunnleggende infrastruktur som alle har lik rett til
  • Offentlige og private investeringer i høyhastighetsnett må øke i distriktene for å sikre alle lik tilgang
  • Utbyggingen må komme i distriktene først der behovet er størst​