Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Gi ungdomsrådene reell innflytelse

Gi ungdomsråda reell innflytelse

Ungdomsrådet i Granved kommune har engasjert seg i kommunens stedsutvikling. De ser at valgene som er tatt ikke ivaretar barn og unges interesser. Ungdomsrådet har utarbeidet en rekke innspill, og har skrevet et innlegg i lokalavisa. Men de vet ikke hvordan de skal få kommunepolitikerne til å høre på dem. De forsøker i tillegg så godt de kan å sette seg inn i saksdokumenter og saksbehandlingsrutiner, men det er vanskelig å få et helhetlig bilde og finne ut hvordan de skal gå frem. De samme utfordringene finnes også på regionalt og nasjonalt nivå.

Vi foreslår

  • Det opprettes et nasjonalt ungdomsråd.
  • Kommuneloven endres slik at kommunestyrene og fylkestingene gir ungdomsrådene tale- og forslagsrett i kommunestyremøtene og fylkestingene.
  • Ungdomsrådene skal ha mulighet til å uttale seg i alle saker som er til behandling.
  • Retningslinjene for kommunal saksbehandling endres slik at konsekvensene for ungdom utredes.
  • Malene for kommunal saksbehandling endres slik at saker som ungdomsrådet skal behandle skrives slik at ungdommene forstår innholdet.
  • Ungdomskoordinatorene er ansatt i alle kommuner.