Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel. Nederst på siden kan du si hva du mener om forslagene.

Garanti for lærlingeplass

Garantert lærlingeplass

Ola, 17 år, er elev på videregående skole, studieretning helse og oppvekstfag. Målet er å bli helsefagarbeider. I mange distriktskommuner blir det flere eldre innbyggere, og i framtiden vil det være stort behov for helsefagarbeidere. Likevel opplever han en usikkerhet knyttet til om han har en jobb å gå til når han er ferdig, og han søker på lærlingeplass en rekke steder.

Vi foreslår

  • Gi ungdommene som kommer inn på yrkesfaglig studieretning garanti for lærlingeplass
  • Dersom ungdommene ikke får lærlingeplass skal de ha garanti for plass på påbygging til studiekompetanse
  • I områder med små fagmiljøer og lange avstander har det offentlige et spesielt ansvar for å tilby lærlingeplasser
  • Næringsliv og offentlig virksomhet skal sikres full finansiering av lærlingen

Hva mener du om forslagene?