Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Garanti for lærlingeplass

Garantert lærlingeplass

Ola, 17 år, er elev på videregående skole, studieretning helse og oppvekstfag. Målet er å bli helsefagarbeider. I mange distriktskommuner blir det flere eldre innbyggere, og i framtiden vil det være stort behov for helsefagarbeidere. Likevel opplever han en usikkerhet knyttet til om han har en jobb å gå til når han er ferdig, og han søker på lærlingeplass en rekke steder.

Vi foreslår

  • Gi ungdommene som kommer inn på yrkesfaglig studieretning garanti for lærlingeplass.
  • Dersom ungdommene ikke får lærlingeplass skal de ha garanti for plass på påbygging til studiekompetanse.
  • I områder med små fagmiljøer og lange avstander har det offentlige et spesielt ansvar for å tilby lærlingeplasser.
  • Næringsliv og offentlig virksomhet skal sikres full finansiering av lærlingen.