Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Digitalt innbyggertorg

Innbyggertorg

Stian har mange ideer for hvordan tettstedet Lia kan bli et bedre sted å bo. Han savner en digital kanal for å kommunisere, gi uttrykk for behov, ønsker og levere sine egne forslag til løsninger. Han skjønner at ikke alt kan bli realisert, men mange av forslagene hans vil gjøre Lia mer attraktiv for både ungdom og voksne.​

Når det ikke eksisterer en kanal for å komme med innspill tror Stian at kommunen går glipp av mange gode forslag. Samtidig føler han at det er vanskelig å delta i utviklingen av eget sted.

Vi foreslår

  • Det blir laget en plattform for digitalt innbyggertorg for ungdom som tilbys distriktskommunene gratis.
  • Distriktsungdom skal delta aktivt i utformingen av digitalt innbyggertorg.
  • Samfunnsfagtimene i grunnskolen og videregående skole brukes til læring i bruk av digitalt innbyggertorg for ungdom.
  • Kommunene skal svare på alle henvendelser som kommer til innbyggertorget.