Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Desentralisert utdanning

Desentralisert utdanning

Maya går på videgående skole i kystkommunen Havdis, på studieretning havbruk. Hun måtte flytte hjemmefra etter 10. klasse for å gå på den linja hun ønsket. Hun mistrives med å bo alene på hybel, langt unna familien, og hun er usikker på om hun skal fortsette på skolen. Maya skulle ønske at det var bedre tilrettelagt for unge hybelboere. Hun savner at noen spør hvordan hun har det, og kan hjelpe til med praktiske ting. ​

Maya har lyst til å ta en utdanning som bedrifter i hjemkommunen har bruk for, men kvier seg for å flytte enda lenger vekk til storbyen for å studere. Flere hun kjenner kom aldri hjem etter studiene –  utdanningsinstitusjonene har blitt sentralisert, og ungdommene må flytte etter. Maya stiller spørsmål ved denne utviklingen siden mye av næringslivet studiene kvalifiseres for er i distriktene.

Vi foreslår

  • De videregående skolene har en desentralisert struktur som tilbyr fag som næringslivet i regionen etterspør.
  • Kommunen og fylkeskommunen må ha miljøarbeidere som følger opp ungdommer som bor på hybel.
  • At Distriktsnæringsutvalget sitt forslag om at universitet, høyskoler og fagskoler skal utvikle campusmodeller følges opp.
  • At Distriktsnæringsutvalget sitt forslag om at finansieringen av universitetene, høyskolene og fagskolene følges opp slik at det stimulerer til desentralisert studiestedstruktur.