Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Attraktive lokalsamfunn – et nytt utviklingsprogram

Attraktive lokalsamfunn

Jelena på 26 år er nytilflyttet veterinær i distriktskommunen Heia. Hun synes det er vanskelig å bli kjent med nye mennesker i alle aldre, og synes det er trist med de mange tomme lokalene i sentrum. Hun er ivrig fotograf og liker å tegne, og skulle ønske det fantes et møtested for kreative unge. Hun tar kontakt med kommunen, men de har ingen midler til å støtte et slikt initiativ. I tillegg har kommunen en gammel kommuneplan og en gammel strategi for stedsutvikling. Hun møter et engasjert ungdomsråd, kunstforening og idrettslag, men de frivillige organisasjonene har ingen felles møteplass.

Vi foreslår

  • Etablering av et nytt utviklingsprogram for kommuner i sentralitet 4,5 og 6, der det er mulig å søke på midler til langsiktige utviklingsprosjekter.
  • Fylkeskommunene vedtar strategi for attraktive lokalsamfunn, og frivilligheten blir anerkjent som limet i lokalsamfunnet.
  • Vi må ha frivillighetssentraler som koordinerer arbeidet med å lage gode, trygge og inkluderende møteplasser på tvers av generasjoner
  • Alle kommuner har strategier for samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, og tilbyr gratis lokalleie i kommunale bygg..
  • Tilbud om billig lokalleie for unge gründere, kulturelle og kreative unge næringsutøvere.