Dette er et forslag til politikk fra Ungdommens distriktpanel.

Å komme seg fra A til Å

Frå A til Å

I distriktene bor folk spredt. Elias er 25 år og oppvokst på Måsøy. Han bekymrer seg over at øya han kommer fra stadig får dårligere fastlandsforbindelse. Veiene blir ikke vedlikeholdt og flyavgangene blir færre. Det finnes ikke kollektivtilbud utenom skolebussen, og ungdommene i bygda kommer seg ikke til ungdomsklubben i sentrum. De er ensomme.​

Elias er utdannet ved NMBU på Ås, og mener at distriktene er det beste utgangspunktet for en økt satsing på teknologiutvikling for grønn mobilitet. Han har studert markedets interesse for utvikling av distriktene, og mener at resultatet er nedslående. Elias har imidlertid store forhåpninger til at fornybar energi-drevet transport som el-fly, hydrogenbåter og tog vil komme kommunikasjonen i distriktene til gode.​

Vi foreslår

  • Etablering av ordningen HENT MEG hvor du bestiller transport fra der du er til ønsket møtested på alle dager.
  • Kortbanenettet utbygges til å ta imot fremtidens luftfart.
  • Fylkesveier og fylkesveiferger får et økonomisk løft slik at varene som produseres og folket som bor der kommer frem.
  • Billettpriser på all transport må senkes for ungdom.
  • Jernbanen utbygges til flere distrikter.
  • Trygghet med å bo i distriktene må økes ved å sikre rasutsatte strekninger, bygge gang- og sykkelveier og plassere flere gatelys.
  • I distriktene produseres det konkurransedyktig fornybar energi som må inngå i fremtidens transportløsninger.