UP_illustrasjoner_web_1920x928px-6

6. Veien til psykisk helsehjelp må
bli kortere

VI FORESLÅR:

 • Alle elever og lærlinger må ha tilgang til lavterskeltilbud for psykisk
  helsehjelp med åpne dører alle dager.
 • Digitale helhetsløsninger må styrkes og utvikles.
 • Alle tilbud må gjøres godt kjent i distriktene.
 • Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester må også omfatte
  lavterskeltilbud for unge med psykiske plager.
 • Kommunene får øremerkede midler til skolehelsetjenesten.
 • Tema psykisk helse koples til faget livsmestring og folkehelse
  fra barneskolen, og integreres i læreplanen.

Karl er 14 år og elev på en ungdomsskole i en distriktskommune. I dag har han en dårlig dag, og har over en lengre periode følt seg nedstemt og savner en person å snakke med.

I går hadde han tenkt å banke på døren til helsesykepleieren som er på skolen en dag i uken, men det ble for skummelt. Nå må han vente til neste uke. Karl vet at på større steder er det helsesykepleier på skolen flere dager i uken, noe han savner på sin skole.