UP_illustrasjoner_web_1920x928px-5

5. Virkemidler gjør det enklere å
etablere bedrift og få seg bolig

VI FORESLÅR:

 • For å rekruttere kompetanse til distriktene må det være et sett med støtteordninger som gjøres godt kjent. Distriktsungdom fra hele landet skal bidra i utformingen for å få treffsikre ordninger.
 • Unge arbeidstakere under 30 år i distriktskommuner gis lavere skatt.
 • Nedskriving av studielån i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark har vært et effektivt virkemiddel for å rekruttere kompetanse til regionen.Nedskriving av studielån, og de andre virkemidlene i tiltakssonen må styrkes.
 • Nedskriving av studielån innføres som et virkemiddel i distriktskommuner i hele Norge.
 • Å lære seg å etablere egen arbeidsplass er viktig i områder med ensidig næringsliv. Ungt entreprenørskap arbeider med å utvikle barn og unges kreativitet og skapertrang, og må styrkes som faglig tilbud på alle skoler.
 • Det etableres et investeringsfond som bidrar med kapital til unge etablerere/gründere. Lokalt næringsliv bidrar med midler sammen med kommuner, fylker og staten.
 • Distriktskommuner har Ungbo-ordning sammen med Husbanken og lokale banker.
  Finansieringsordninger gjøres kjent for førstegangsetablerere. Kommuner skal gi
  tilskudd til unge opp til 30 år for å kjøpe eller bygge bolig i distriktskommuner.
 • Egenkapitalkravet for boligkjøpere under 30 år i distriktene må fjernes.
 • En aktiv boligpolitikk skal sikre velfungerende boligmarked med varierte boligtilbud.

Maja, 24 år, har startet på siste året på lærerutdanningen ved Nord universitet sin avdeling i Levanger. Hun har begynt å tenke på livet etter studiene og hvilke jobbmuligheter hun har. Hun kommer fra Berlevåg i Troms og Finnmark, et sted tankene ofte går til. Maja vurderer å flytte tilbake.

I løpet av studietiden har hun fått flere ideer til å utvikle nye læringsverktøy for barn med lærevansker, men hun er usikker på hvilke muligheter hun har til å jobbe videre med ideene sine i hjemkommunen. Maja tror det blir vanskelig uten økonomisk støtte og veiledning. I tillegg er det utfordrende å finne bolig. Det er få boliger til leie, og hun har ikke råd til å kjøpe. Det er vanskelig å finne ut av hvilke støtteordninger som fins for unge boligkjøpere.