UP_illustrasjoner_web_1920x928px-2

2. Ungdom skal ha desentraliserte
skole- og utdanningsmuligheter

VI FORESLÅR:

 • De videregående skolene og fagskolene har en desentralisert struktur, som ivaretar nærskoleprinsippet, og tilbyr fag som næringslivet i regionen etterspør.
 • Kommunen og fylkeskommunen må ha miljøarbeidere som følger opp ungdommer som bor på hybel, og det må være gode møteplasser for hybelboerne. Hjemkommunen må ha jevnlig kontakt med elever som flytter
  for å gå på videregående skole.
 • Universitet, høyskoler og fagskoler skal utvikle desentraliserte og samlingsbaserte
  studiemiljøer, som er sikret finansering.
 • Gi ungdommer på yrkesfaglige linjer garanti for lærlingeplass. Privat næringsliv
  og offentlig forvaltning må tilby lærlingeplasser med god kvalitet.
  Dersom eleven ikke får lærlingeplass, skal de ha garanti for plass på
  påbygning til generell studiekompetanse.

Maya går på videgående skole i kystkommunen Havdis, på studieretning havbruk. Hun måtte flytte hjemmefra etter 10. klasse for å gå på den linja hun ønsket. Hun mistrives med å bo alene på hybel, langt unna familien, og hun er usikker på om hun skal fortsette på skolen. Maya skulle ønske at det var bedre tilrettelagt for unge hybelboere. Hun savner at noen spør hvordan hun har det, og kan hjelpe
til med praktiske ting.

Maya har lyst til å ta en utdanning som bedrifter i hjemkommunen har bruk for, men kvier seg for å flytte enda lenger vekk til storbyen for å studere. Flere hun kjenner kom aldri hjem etter studiene – utdanningsinstitusjonene har blitt sentralisert, og ungdommene må flytte etter. Maya stiller spørsmål ved denne utviklingen siden mye av næringslivet studiene kvalifiseres for er i distriktene.