UP_illustrasjoner_web_1920x928px-10

10. Beredskapen skal være tilgjengelig
og trygg

VI FORESLÅR:

  • Trygge lokalsamfunn i distriktene trenger løsninger som ivaretar beredskap og akutt hjelp når vi trenger det. Løsningene skal gi kort responstid, ha god kvalitet på tjenestene og sikre oss trygghet og tilgjengelighet i hverdagen. Ungdom må få medvirke i utforming av forsøksordninger.
  • Staten (politi), de regionale helseforetakene (helse) og kommunene (brann, legevakt) må legge distriktenes forutsetninger til grunn når de lager planer for akuttberedskapen. Trygghet og tilgjengelighet handler om kort responstid for politi, ambulanse og brann, inkludert båt- og luftambulanse.
  • Etablere et formalisert regionalt samarbeid mellom kommuner, fylke, helseforetakene og stat om lokalisering av og innhold i helsetjenester. Nasjonal helse- og sykehusplan må ivareta distriktenes behov.
  • I styrkingen av den lokal beredskap må ressurser fra kommunal beredskap,Heimevernet/Sivilforsvaret, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og andre frivillige organisasjoner ses i sammenheng.

André og samboeren Haldis skal snart bli foreldre. Fødselen kan egentlig starte når som helst nå. Når Haldis har værtoppe på do om natta blir hun liggende å tenke på fødselen og hvordan det blir å komme seg fram til sykehuset i tide. Det er vinter og været skifter som vanlig svært mye her i Angvikved kysten. Veien over fjellet til sykehuset er til tider stengt svært ofte. Av andre kvinner i bygda har hun hørt mange historier om fødsler i busslommer, eller på legesenteret.

I og med at kommunen ikke har egen jordmor plassert i Angvik er det svært usikkert om de kan få følge av jordmor. Og hvor vil ambulansen være hvis de ikke kan kjøre selv? Hva om det skjer komplikasjoner under fødselen på vei til sykehuset?