UP_illustrasjoner_web_1920x928px-1

1. Vi får tilgang til jobbfellesskap, arbeidserfaring
og varierte arbeidsplasser

VI FORESLÅR:

  • Finansieringsordninger for å skape fagmiljø og jobbfellesskap for unge.
  • Offentlig forvaltning vedtar ny personalpolitikk slik at det aktivt legges til rette for fjernarbeid. Det skal synliggjøres i alle stillingsannonser.
  • Ordninger for å sikre ungdom arbeidserfaring må samordnes, og tilpasses behovene i distriktene. Ansvaret for samordningen legges
    til regional jobbkoordinator.
  • Regionale jobbkoordinatorer skal koble ungdom til lokalt næringsliv og offentlige virksomheter, og formidle ledige sommerjobber, praksisplasser, deltid- og heltidsjobb og traineeordninger.
  • Kommuner og andre offentlige virksomheter må ta et større ansvar for å tilby eller framskaffe lærlinge- og praksisplasser.
  • Videreutvikle lærlingemodellen slik at næringsliv og offentlig virksomhet sikres finansiering for å ta inn flere lærlinger.

Hadia og Petter er et ungt par som har studert i Oslo. Petter etablerte sin egen gründervirksomhet i studietiden. Hadia er utdannet elektroingeniør, men sliter med å få seg jobb. De har bestemt seg for å flytte tilbake til hjemkommunen Malanger, og undersøker hvilke muligheter de har.

Petter ønsker et kontorfellesskap med flere kreative fagmiljø rundt seg, men i kommunen er det ingen kontorer til leie. Hadia får for øyeblikket støtte fra NAV, men trenger hjelp til å finne seg en jobb. Hun føler det er belastende å fortelle folk at hun får hjelp fra NAV og savner trygghet, arbeidspraksis og penger på kontoen som gjør livet meningsfylt.